Jsme součástí Personálka.cz

NáplňPráce.cz Popis pracovní pozice
Hasič

Co hasič dělá?

K náplni profese hasiče patří kromě hašení požárů také likvidace živelních pohrom, technologických havárií a úniků chemických látek. Hasič také vyprošťuje osoby a odstraňuje následky při dopravních nehodách. 

Práce hasiče – diskuze a zkušenosti

Zajímáte se o práci hasiče? Zeptejte se těch, kteří jako hasič pracují, nebo sdílejte své zkušenosti z této profese s ostatními!

Nejčastěji se ptáte
Zajímá mě, jaký plat mohu jako hasič očekávat? A jak moc se průměrný plat hasiče liší v jednotlivých lokalitách?
NáplňPráce.cz reaguje
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Průměrný plat hasiče včetně rozdílů v jednotlivých lokalitách naleznete například na portálu PrůměrnéPlaty.cz. Alternativním zdrojem informací o platech hasiče mohou být také data Českého statistického úřadu – www.czso.cz.
25. 9. 2021 v 21:13 Luboš Hejda píše
Jak moc jsou náročné fyzické testy u hasičů?
27. 9. 2021 v 9:09 Andrea, NáplňPráce.cz píše
Dobrý den, Luboši. Fyzické testy zahrnují vytrvalostní disciplíny - běh a plavání, silové disciplíny - kliky, shyby a sed lehy. U všech disciplín záleží na čase a počtu opakování.
17. 6. 2022 v 12:08 dominik píše
Dobrý den jaké náležitosti musím splnovat abych se stal hasicem ?
17. 6. 2022 v 14:23 Andrea, NáplňPráce.cz píše
Dobrý den, Dominiku. Dle Hasičského záchranného sboru ČR musíte být starší 18 let, bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům, splňovat podmínky stanovené pro výkon obsazovaného služebního místa, být fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby, být oprávněn seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, máte-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, nebýt členem politické strany nebo politického hnutí. Dále nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost a nakonec písemně požádat o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvovat přijímací řízení.