Jsme součástí Personálka.cz

NáplňPráce.cz Popis pracovní pozice
Technik BOZP

Co technik BOZP dělá?

Technik BOZP vykonává kontroly dodržování norem a bezpečnostních předpisů na pracovištích. Tvoří a aktualizuje směrnice BOZP, realizuje školení zaměstnanců a vykonává kontroly a bezpečnostní audity. Spolupracuje se státními orgány při vyšetřování pracovních úrazů.

Práce technika BOZP – diskuze a zkušenosti

Zajímáte se o práci technika BOZP? Zeptejte se těch, kteří jako technik BOZP pracují, nebo sdílejte své zkušenosti z této profese s ostatními!

Nejčastěji se ptáte
Zajímá mě, jaký plat mohu jako technik BOZP očekávat? A jak moc se průměrný plat technika BOZP liší v jednotlivých lokalitách?
NáplňPráce.cz reaguje
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Průměrný plat technika BOZP včetně rozdílů v jednotlivých lokalitách naleznete například na portálu PrůměrnéPlaty.cz. Alternativním zdrojem informací o platech technika BOZP mohou být také data Českého statistického úřadu – www.czso.cz.
4. 4. 2022 v 6:51 Zdeněk píše
Jaké středoškolské zaměření jsou většinou v inzerátech poptávána?
4. 4. 2022 v 10:34 Andrea, NáplňPráce.cz píše
Dobrý den, Zdeňku. Pro práci BOZP technika je nejvhodnější vzdělání technického zaměření.
19. 9. 2023 v 14:26 Tomáš Neugebauer píše
Náplní tzv. technika BOZP, lépe řečeno odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci BOZP, nejsou primárně technické záležitosti, ale záležitosti charakteru správního a manažerského. Tedy za nejvhodnější vzdělání lze považovat vzdělání ekonomické, manažerské či právní. Je nutno mít na zřeteli, že žádné vzdělání neopravňuje k výkonu funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik. V každém případě je nezbytné složit příslušnou zkoušku odborné způsobilosti, před kterou je vhodné absolvovat potřebné školení.